Trenutni čas dostave je 4-7 DELOVNIH dni. Hvala za razumevanje. 😊

Pogoji poslovanja

1. Splošni pogoji poslovanja

1.1. Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine mita.si so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom (OZ), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT),  Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), na podlagi priporočil GZS ter mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

1.2. Splošni pogoji poslovanja urejajo način delovanja spletne strani mita.si, pravice in obveznosti ponudnika in obiskovalcev spletne strani mita.si ter uporabnikov, ki izvršijo nakup (v nadaljevanju: kupec) ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Navedeni splošni pogoji poslovanja urejajo prodajo izdelkov, ki so na voljo v spletni trgovini. Kupca zavezujejo pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa oziroma oddaje spletnega naročila.

1.3. Ob izvršenem nakupu oziroma pravilno izpolnjenem obrazcu za naročanja blaga (oddaja naročila), vsak obiskovalec spletne strani mita.si postane hkrati uporabnik oziroma kupec.

1.4. Spletna trgovina mita.si je namenjena predstavitvi in prodaji izdelkov kupcu.

1.5. Upravlja jo podjetje MITA COMMERCE d.o.o., Dolnja Stara vas 52, 8275 Škocjan, v nadaljevanju ponudnik.

1.6. V kolikor ste državljan drugih držav Evropske unije in brez Slovenskega naslova prebivališča, vas prosimo, da nas za oddajo naročila kontaktirate na telefon 051 445 441 ali na email [email protected].
In case you do not possess Slovenian citizenship, but you are a citizen of European Union without a Slovenian address, you can call our contact number +386 51 445 441 to assist you with your order processing or send us an e-mail: [email protected].

2. Osnovni pojmi

2.1. Pojmi uporabljeni v teh splošnih pogojih imajo naslednji pomen:

 1. Potrošnik: fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti, kontaktni podatki, ki obiskovalcu in kupcu omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s ponudnikom (e-pošta, telefon),
 2. Obiskovalec: vsaka fizična ali pravna oseba, ki obišče spletno trgovino,
 3. Uporabnik: vsaka fizična ali pravna oseba, ki se registrira v spletni trgovini mita.si,
 4. Kupec: fizična ali pravna oseba, ki v spletni trgovini kupi izdelek iz asortimana ponudnika,
 5. Ponudnik: podjetje, ki nudi storitve tiste gospodarske dejavnosti, ki se izvaja preko svetovnega spleta oziroma interneta in vključuje prodajo storitev in blaga na podlagi sklepanja pogodb preko svetovnega spleta oziroma interneta ter brezplačne storitve kot so posredovanje podatkov in oglasna sporočila.

3. Podatki o ponudniku

MITA COMMERCE, trgovina na drobno in debelo, d. o. o.
Dolnja Stara vas 52, 8275 Škocjan
Matična številka: 8380490000
Davčna številka: SI 73386634
Zakonit zastopnik: Mitja Praznik, direktor in Tamara Rezelj, prokurist
DDV zavezanec: DA
IBAN: SI56 0315 5100 0785 690
SWIFT: SKBASI2X
Družba je registrirana pri Okrajnem sodišču v Novem mestu, številka vpisa 2019/7196.

4. Dostopnost informacij

4.1. Ponudnik se zavezuje, da bodo kupcu vselej dostopne naslednje informacije:

 1. identiteta podjetja (ime in sedež ponudnika, matična in davčna številka),
 2. kontaktni podatki, ki obiskovalcu in kupcu omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s ponudnikom (e-pošta, telefon),
 3. bistvene značilnosti izdelka,
 4. dostopnost izdelkov (vsak izdelek, ki je v ponudbi v spletni trgovini, naj bi bil dostopen v roku, ki ga izbere kupec na podlagi ponujenih možnosti ponudnika),
 5. pogoji dostave izdelkov (stroški, način, kraj in rok dostave),
 6. jasno in nedvoumno označene cene pri katerih mora biti razvidno prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške dostave,
 7. možni načini plačila in dostave,
 8. rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe (časovna veljavnost ponudbe) in o pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka – vse na posebno oziroma izrecno zahtevo kupca,
 9. pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

5. Registracija / Prijava

5.1. Ob registraciji v spletno trgovino mita.si obiskovalec skladno s temi splošnimi pogoji poslovanja pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte in določi geslo.

5.2. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa in se hkrati strinja z vsebino splošnih pogojev poslovanja.

5.3. Kupec lahko naročilo odda tudi brez registracije.

5.4. Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se vpiše. Geslo je tajno in znano le uporabniku.

5.5. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.

5.6. Za potrebe nemotenega poslovanja ponudnik zbira naslednje podatke:

 1. ime in priimek uporabnika,
 2. naslov in kraj bivanja uporabnika,
 3. bistvene značilnosti izdelka,
 4. naslov elektronske pošte uporabnika,
 5. uporabniško ime, ki je enako naslovu elektronske pošte,
 6. geslo uporabnika v skriti obliki,
 7. telefonsko številko uporabnika,
 8. ostale podatke, ki jih uporabnik vnese v obrazec na spletnem mestu mita.si.

 

5.7. Vsak registriran uporabnik dovoli uporabo zgoraj navedenih osebnih podatkov za potrebe izpolnitve naročila in ostalo, z naročilo povezano in potrebno komunikacijo ter za namene neposrednega trženja in proučevanje nakupnih navad.

5.8. Z registracijo uporabnik avtomatsko soglaša, da bo prejemal obvestila, ki so vezana na njegovo naročilo oziroma sistemska obvestila. V kolikor ob registraciji označi Prijavite se na Mita klub e-novice, pa soglaša s prejemanjem obvestil o posebnih ugodnostih in akcijah, predstavitvah novih izdelkov in o morebitnih aktualnih nagradnih igrah.

5.9. Ponudnik ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih uporabnik vnese ob registraciji.

6. Naročanje in obravnava naročil

6.1. Naročanje v spletni trgovini mita.si sprejemamo vsak delovnik od ponedeljka do petka.

6.2. Oddana naročila bomo obravnavali po vrstnem redu oddanih naročil oziroma po planiranih časovnih terminih za prevzem izdelka.

7. Postopek nakupa

7.1. V spletni trgovini mita.si kupec izbere izdelek ter količino in klikne na povezavo »dodaj v košarico«. Sistem kupca obvesti, da je bil izdelek uspešno dodan v košarico. V kolikor kupec želi nadaljevati nakupovanje, zapre košarico in se vrne nazaj v spletno trgovino. Če kupec želi zaključiti nakup, klikne povezavo »Prikaži košarico« in sistem ga pripelje v nakupovalno košarico.

7.2. Če kupec želi odstraniti določen izdelek iz nakupovalne košarice, klikne na križec »Odstrani izdelek«.

7.3. Pred oddajo naročila kupec pregleda nakupno košarico, izvede morebitne popravke in nadaljuje z nakupom in potrditvijo naročila.

7.4. Pred potrditvijo nakupa mora kupec v obrazec vnesti vse potrebne podatke (naslov za dostavo, ime in priimek, e-pošta, stroški dostave, način plačila – naziv podjetja, davčna številka) za dostavo naročila.

7.5. Ob potrditvi naročila kupec potrdi/označi, da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja, da jih je prebral, in da se z njimi strinja.

7.6. V kolikor se kupec strinja s splošnimi pogoji ter vsebino košarice, klikne gumb »Zaključi nakup«. Če je naročilo uspešno zaključeno, se izpiše besedilo »Naročilo uspešno zaključeno!« Po potrditvi naročila, spremembe niso več možne.

7.6. Ponudnik zagotavlja, da kupec v postopku oddaje naročila z uporabo elektronskih sredstev izrecno potrdi, da se z oddajo naročila strinja s plačilom. Funkcija, ki sproži oddajo naročila, je označena z besedami »naročilo z obveznostjo plačila« iz katere nedvoumno izhaja, da je z oddajo naročila povezana obveznost plačila ponudniku.

7.7. Ko ponudnik prejme naročilo poslano s strani kupca, mu nemudoma potrdi prejem naročila. Ta potrditev ne zagotavlja, da je izdelek na zalogi in da se je pričela odprema izdelka, ampak le obvestilo kupcu, da je ponudnik prejel naročilo in da je stekel postopek preveritve dobavljivosti izdelka. Po preverbi o dobavljivosti ponudnik izdobavi izdelek.

7.8. Ponudnik si pridržuje pravico, da v zvezi z naročilom po potrebi pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko oziroma ga kontaktira po elektronski pošti.

7.9. Kupoprodajna pogodba (v nadaljevanju: pogodba) med ponudnikom in kupcem je sklenjena vsakokrat v trenutku, ko ponudnik kupcu pošlje potrditev naročila v obliki elektronskega sporočila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji, kot izhajajo iz oddanega in potrjenega naročila, fiksni in veljajo tako za ponudnika kot tudi za kupca.

7.10. Za kupca velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjane podatkov o kupcu ali vsebini prodajne pogodbe ni več mogoče.

7.11. Pogodba se hrani na virtualnem strežniku, ki ga je zakupil MITA COMMERCE d. o. o., upravlja pa ga DHH.SI d. o. o. Na strežniku so shranjeni podatki, ki jih je kupec oddal ob nakupu, datum, ura in IP naslov oddaje naročila ter strinjanje s splošnimi pogoji.

7.12. Kupcu je vpogled v pogodbo vedno omogočen na način, da pošlje zahtevek na e-naslov [email protected], hkrati pa izpis prejme tudi na svoj e-naslov ob oddaji naročila. Če se kupec registrira, lahko ves pregled svojih naročil spremlja tudi v svojem uporabniškem profilu.

7.13. Po končanem nakupu/oddaji naročila se kupcu preko elektronske pošte pošlje obvestilo o izvedenem nakupu/sprejetju naročila.

7.14. Pomembno: Nakup in dostava alkoholnih pijač se lahko izvede samo osebam, starejšim od 18 let. Kupec mora biti ob oddaji naročila polnoleten, v nasprotnem primeru ponudnik odstopa od pogodbe. Kupec ob strinjanju s splošnimi pogoji, pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo izrecno potrjuje, da je starejši od 18 let. Minister za zdravje opozarja: »Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!«.

8. Zavrnitev dobave izdelka

8.1. Ponudnik si pridružuje pravico do zavrnitve dobave izdelka kupcu:

 1. če ima ta neporavnana pretekla naročila,
 2. če je v pravnem ali kakšnem drugem sporu s ponudnikom,
 3. če zlorablja pravico do vračila izdelka,
 4. če zlorablja pravico do prevzema izdelka ali
 5. če ugotovi, da naročila pod navedenimi pogoji in s podatki, s katerimi razpolaga, ne more izvesti.

9. Izdelki in fotografije

9.1. Izdelke se lahko izbira in naroča iz seznama izdelkov v spletni trgovini. Vsi izdelki, navedeni v spletni trgovini, so na voljo do odprodaje zalog.

10. Cene

10.1. Spletna cena je cena, ki velja zgolj za elektronsko naročilo izdelkov preko spletne trgovine. Spletne cene v ponudnikovi spletni trgovini se lahko razlikujejo od cene v ponudnikovi maloprodajni mreži.

10.2. Vse cene na spletni strani so navedene v eurih (EUR) in vključujejo predpisano stopnjo davka na dodano vrednosti (DDV), razen če je izrecno napisano drugače. Vse cene izdelkov so prikazane razvidno.

10.3. Ponudnik si pridružuje pravico do (dnevnih) sprememb cen brez predhodnega obvestila. Cene se oblikujejo tudi na osnovi posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih izdelkov ali promocijskih akcij.

10.4. Veljavna je tista cena, ki je objavljena v trenutku oddaje naročila.

10.5. Znižana cene je znižana redna cena, ki velja za določen ali nedoločen čas.

10.6. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

10.7. Cene veljajo v primerih plačila po navedenih načinih plačila, pod navedenimi pogoji in v skladu s temi splošnimi pogoji.

10.8. Nobene cene izdelkov v spletni trgovini ne vključujejo stroškov pošiljanja.

10.9. Cena izpisana ob koncu posameznega naročila je sestavljena iz stroškov nakupa izdelka, stroškov pošiljanja oziroma dostave in morebitnih stroškov plačila.

11. Plačilo

11.1. Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 1. sistem varnega plačevanja PayPal,
 2. s plačilno oziroma kreditno kartico (MASTERCARD, VISA, BA MAESTRO,) preko ponudnika Braintree. Podatkov o kreditnih karticah kupcev ne hranimo na strežnikih spletne trgovine in so preko šifrirane varne povezave posredovane k ponudniku Braintree. Več informacij je na voljo https://www.braintreepayments.com,
 3. plačilo po povzetju – celotno naročilo se poravna ob prevzemu pošiljke.

 

11.2. Če paket pri plačilu ob povzetju ni bil prevzet, se slednje ne šteje kot odstop od pogodbe. Pogodbeno razmerje še vedno velja, zaradi česar je kupec po naknadno izdani fakturi primoran poravnati tudi stroške poštnine, pakiranja in embalaže. V kolikor strošek ni poravnan ima ponudnik pravico dolg od kupca sodno izterjati. V primeru neprevzema paketa se kupcu na podlagi podanih podatkov o dostavi in plačilu onemogočijo nadaljnji nakupi in sodelovanje v spletni trgovini mita.si.

11.3. Ponudnik po plačilu naročenih izdelkov kupcu pošlje tudi račun in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca ali skupaj z dostavo izdelkov.

11.4. Na računu je razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila.

11.5. Ponudnik v svoji bazi hrani elektronsko kopijo poslanega računa, in sicer za čas/rok, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

12. Dostava in prevzem blaga

12.1. Ponudnik bo izdelek dostavil kupcu v dogovorjenem roku in skladno s cenikom, objavljenim v spletni trgovini.

12.2. Ob prevzemu kupec s podpisom potrdi količino in kakovost naročenega blaga.

12.3. Naročenega alkohola se ne more izročiti osebi, mlajši od 18 let, ki se ob prevzemu izdelka ne nahaja v spremstvu odrasle osebe. Kupec naročenega alkohola mora poskrbeti, da bo ob predvidenem prevzemu naročenega alkohola pri prevzemu navzoča polnoletna oseba.

13. Dostava na dom

13.1. Naročila izdelkov v spletni trgovini mita.si, dostavljamo po vsej Sloveniji.

13.2. Za dostavo izdelkov izven Slovenije se kupec lahko obrne na e-poštni naslov: [email protected].

13.3. Izdelki bodo dostavljeni preko dostavne službe ali osebno na sporočeni naslov.

13.4. Za dostavo naročil na dom mora biti izpolnjeni vsaj naslednji pogoji:

 1. zagotovljen dostop dostavnega vozila neposredno do lokacije, navedene na naročilu,
 2. zagotovljena možnost parkiranja dostavnega vozila na lokaciji, navedeni na naročilu,
 3. v primeru naročila alkohola prisotnost polnoletne oseba za prevzem.

14. Stroški dostave

14.1. Strošek dostave se prišteje k strošku naročila, kar je razvidno pred potrditvijo naročila.

14.2. Dostava paketov po Slovenije je 3,90 EUR z vključenim DDV.

15. Stroški pakiranja in embalaže

15.1. Stroški pakiranja in embalaže so ob plačilu in prevzemu naročenih izdelkov všteti v ceno kupljenih izdelkov.

15.2. V primeru, da kupec pri plačilu naročenih izdelkov po povzetju paketa z naročenimi izdelki ne prevzeme, mu ponudnik zaračuna stroške pakiranja in embalaže v višini 10,00 EUR z vključenim DDV.

16. Čas dostave

16.1. Naročeni paketi bodo dostavljeni po vsej Sloveniji v roku 3-7 delovnih dni. Če zaradi posebnih okoliščin ali višje sile to ne bo mogoče, bo o tem kupec obveščen, ponudnik pa se bo z njim dogovoril o novem dobavnem roku.

16.2. Pri izdelkih, kjer je posebej označen daljši dostavni rok (kadar izdelek ni na zalogi) se upošteva ta dobavni rok in ne dobavni rok iz točke 16.1. teh splošnih pogojev.

16.3. Dostavo naročenega izdelka se opravi s pogodbenih partnerjem ponudnika, ki je GLS (v nadaljevanju: dostavna služba).

16.4. V primerih, ko ponudnik pravočasno odpremi naročene izdelke, ponudnik ni odgovoren za prekoračen rok dostave dostavne službe.

16. 5. Za izgubo ali poškodbo pošiljke odgovarja dostavna služba. Ponudnik v primeru poškodbe ali izgube pošiljke pošlje novo, takoj po obvestilu.

17. Osebnih prevzem

17.1. Naročeno blago lahko kupec prevzame tudi osebno na skladišču ponudnika, v predvidenem delovnem času ponudnika.

17.2. Osebni prevzem naročenega blaga je mogoč na naslovu:

Cesta krških žrtev 135c
8270 Krško
Telefon: 051 445 441
e-pošta: [email protected]

17.3. Osebni prevzem naročenega blaga na naslovu skladišča ponudnika je mogoč v naslednjem delovnem času ponudnika:

Ponedeljek, sreda in petek:
med 7.00 – 11.30 uro in med 12.00 – 16.00 uro

Torek in četrtek:
med 7.00 – 11.30 uro in med 12.00 – 15.00 uro.

17.4. V kolikor se kupec odloči za osebni prevzem blaga se mu ne zaračunajo stroški dostave.

17.5. Pri osebnem prevzemu velja kot plačilno sredstvo: gotovina.

17.6. Pri osebnem prevzemu je potrebno upoštevati vsakokratno veljavne preventivne ukrepe za zajezitev širjenja epidemije covid-19. Potrebna je 20 minutna najava pred prihodom, da lahko ponudnik paket kupca pripravi za prevzem.

18. Kakovost blaga

18.1. Ponudnik prodaja v svoji spletni trgovini izdelke, katerih kvaliteta in varnost ustreza veljavnim standardom in predpisom o kakovosti in varnosti blaga v Republiki Sloveniji in Evropski uniji. Izdelki, ki jih ponudnik prodaja, so varni in označeni skladno z zahtevami veljavne zakonodaje. Blago je ustrezno sledljivo in ne predstavlja gensko spremenjenega živila oziroma živila proizvedenega iz GSO.

18.2. Vso blago, ki ga prodaja ponudnik je proizvedeno, skladiščeno, pripravljeno in natovorjeno v zavarovanih poslovnih prostorih ter zaščiteno pred nepooblaščenimi posegi.

19. Odstop od pogodbe, vračilo kupnine in blaga

19.1. V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) ima kupec pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga ponudniku na elektronski naslov: [email protected] sporoči, da odstopa od pogodbe oziroma naročila, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

19.2. V skladu s 3. točko petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), kupec nima pravice do odstopa od pogodbe za blago, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe.

19.3. Če je kupec blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano, originalno zapakirano in v nespremenjeni količini odposlati ponudniku v 14 dneh po oddanem sporočilu o odstopu od pogodbe. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga (poštnina).

19.4. Kupcu bodo opravljena plačila vrnjena takoj, ko je to mogoče, oziroma po prejemu blaga in pregledu, da je blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini, vendar najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe.

19.5. Ponudnik vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

19.6. Kupec je ob vračilu blaga dolžan priložiti račun za blago, osebne podatke ter transakcijski račun, kamor se bo kupnina vrnila.

19.7. V primeru, da je paket, v katerem je kupec prejel naročeno blago fizično poškodovan, v njem manjka del naročila ali kaže znake odprtja, mora kupec sporočiti reklamacijo pri dostavni družbi in ponudniku v vednost. Skupaj s pogodbenim partnerjem ponudnika bo ponudnik poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

19.8. Odstop prav tako ni mogoč:

 1. v kolikor gre za blago, ki je izdelan po natančnih navodilih kupca in je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam,
 2. v kolikor gre za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo npr. hitro pokvarljivi izdelki ali izdelki katerim hitro poteče roj trajanja.

19.9. Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa od pogodbe najdete TUKAJ.

20. Stvarna napaka

20.1. Prodajalec odgovarja za stvarne napake, ki jih je stvar imela takrat, ko je nevarnost prešla na kupca, ne glede na to, ali mu je bilo to znano ali ne.

20.2. Prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko je nevarnost prešla na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem.

20.3. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve.

20.4. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bil izdelek izročen. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva.

20.5. Napaka je stvarna:

 1. če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo običajno rabo ali za promet,
 2. če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki
 3. pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana,
 4. če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,


20.6. Kupec mora ponudnika o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita ter ponudniku omogočiti pregled izdelka.

20.7. Kupec, ki je pravilno obvestil ponudnika o stvarni napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da:

 1. odpravi napako na izdelku ali
 2. vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 3. blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 4. vrne plačani znesek.

20.8. Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnosti pri opravljeni storitvi ni sporna, mora ponudnik čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi kupčevi zahtevi da:

 1. odpravi napako na blagu ali
 2. vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 3. blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 4. vrne plačani znesek za blago,
 5. oziroma odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
 6. vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri
 7. opravljeni storitvi ali
 8. ponovno opravi storitev ali vrne plačan znesek za storitev.

20.9. Za bolj natančno urejanje pravice do uveljavljanja stvarnih napak se uporabljajo določila OZ in ZVPot.

21. Reklamacija

21.1. Reklamacijo izdelkov ponudnik zagotavlja skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

21.2. Kupec lahko reklamira izdelke, če izdelek nima lastnosti, ki jih je ponudnik izrecno obljubil, če je ponudnik poslal napačne izdelke, ali v napačni količini, barvi ali izdelki kako drugače odstopajo od kupčevega naročila in odstopanja niso znotraj odstopanj, predvidenih s temi splošnimi pogoji. Kupec lahko v tem primeru ponudnika o reklamaciji obvesti na elektronski naslov: [email protected], ter zahteva zamenjavo ali vračilo kupnine.

21.3. Kupec lahko prijavi reklamacijo le takoj ob prejemu izdelka. Vsako reklamacijo bo ponudnik obravnaval v skladu z določili ZVPot.

21.4. V kolikor želi kupec izdelke reklamirati mora izpolniti reklamacijski zapisnik in navesti razlog vračila. V tem primeru mu bo kupnina vrnjena.

22. Garancija

22.1. Za izdelek, za katerega je izdana garancija, mora ponudnik potrošniku izročiti garancijski list dajalca garancije z vsemi potrebnimi podatki.

22.2. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. Informacija o garanciji je lahko navedena tudi na strani s predstavitvijo izdelka. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije ali pa podatek trenutno ni znan. V tem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

22.3. Proizvajalec je dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega izdelka. Garancijo oziroma odpravo napake lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu.

22.4. Vračilo izdelka v garanciji se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec naveden na garancijskem listu. Kupec v takem primeru z vračilom nima stroškov.

22.4. Če napaka ni odpravljena v roku 45 dni od dneva, ko je proizvajalec, ponudnik ali pooblaščeni servis od kupca prejel zahtevo za odpravo napake, bo proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjal blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

23. Embalaža

23.1. Ponudnik blago prodaja v primerni embalaži za zaščito in transport kupljenih izdelkov.

23.2. Embalaža je zdravju neškodljiva, primerna vsebini, obliki in teži blaga.

24. Zagotavljanje informacij o živilih

24.1. Opredelitev obveznih informacij o živilih vključuje vse informacije, ki morajo biti zagotovljene končnemu potrošniku v skladu z zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo.

24.2. Ponudnik je kot lastnik spletnega mesta odgovoren za zagotavljanje obveznih informacij o živilih pred zaključkom nakupa, in sicer za:

 1. Predpakirana živila:

  24.2.1.1. Pred zaključkom nakupa ponudnik omogoči, da so na voljo vse obvezne informacije o živilih razen datuma minimalnega trajanja ali datuma porabe.

  24.2.1.2. Ob dobavi blaga ponudnik omogoči, da so na voljo vsi obvezni podatki (vključno z datumom minimalnega trajanja ali datumom uporabe).

 2. Nepredpakirana živila:

  24.2.2.1. Ponudnik zagotavlja, da bodo informacije o alergenih prikazane pred zaključkom nakupa.

  24.2.2.2. Kupec je odgovoren, da informacije o alergenih vedno preveri ob prevzemu živila, saj se njihove sestavine v smislu vsebnosti alergenov lahko spremenijo.

25. Obveščanje in komunikacija

25.1. Ponudnik želi s kupci komunicirati preko e – pošte in mobilne številke, samo zaradi procesa naročil in dostave.

25.2. V kolikor bo kupec s tem soglašal, pa bo ponudnik z njim komuniciral tudi za namene obveščanja o novih ponudbah, akcijah, reklamnih sporočilih in novicah, v skladu z določili Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).

25.3. Komercialna elektronska sporočila bodo vsebovala sestavine, ki bodo jasno in nedvoumno označena kot oglasna sporočila/akcije/nove ponudbe/novice, pošiljatelj bo jasno naveden, akcije in posebni popusti ter druge tržne tehnike bodo jasno označene kot takšne z jasno določenimi pogoji udeležbe v njih, jasno bo opredeljen tudi način odjave od elektronskih sporočil. Kupec se lahko kadarkoli pisno odjavi od prejemanja oglasnih elektronskih sporočil, in sicer lahko svojo željo sporoči na elektronski naslov: [email protected].

26. Pritožbe in spori

26.1. Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo s področja varstva potrošnikov in se bo po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Postopek obravnave pritožbe je popolnoma zaupne narave.

26.2. Pritožba se odda na e-pošto: [email protected] ali na kontaktno številko: 051 445 441. Ponudnik bo najkasneje v roku 3 dni potrdil kupcu, da je pritožbo prejel. Če ponudnik ne ugodi kupčevi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in seznani z možnostmi nadaljnjega reševanja spora.

26.3. V primeru, da kupec ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe lahko:

 1. vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora,
 2. vloži tožbo pri pristojnem sodišču (vezano na stalno prebivališče kupca).

 

26.4. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori med njim in kupcem rešijo sporazumno in izvensodno, saj se zaveda nesorazmernosti med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju spora pred sodiščem.

26.5. Ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki ga kupec lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

26.6. Ponudnik v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembo Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES, objavlja elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

27. Varnost

27.1. Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Spletna stran je registrirana pod certifikatom SSL. Za varne avtorizacije in transakcije s kreditnimi karticami skrbi Braintree.

27.2. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah.

27.3. Podatki o karticah se ne beležijo na strežniku ponudnika.

27.4. Zaradi zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic ponudnik lahko preverja informacije, povezane z naročilom kupca.

27.5. Ponudnik prejme podatke, ki se nanašajo na naročilo kupca. V primeru, da kupec ne posreduje zahtevanih podatkov, lahko to ovira izvedbo njegovega naročila. V primeru, da se plačilo ne izvede zaradi zlorabe kreditne kartice, bo to dokumentirano. Vsakršna sumljiva ali neobičajna raba kreditnih kartic bo sporočena pristojnim organom.

28. Opozorila in omejitve

28.1. RAVNANJE Z IZDELKI: Po Zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, se ponudnik ravna po načelih dobrih higienskih navad, osnovanih na sistemu HACCP, ki opredeljuje, da mora biti pot takšnih izdelkov do kupca neprekinjena. Hlajene in zamrznjene izdelke ponudnik dostavi v posebej za to prirejeni transportni embalaži, v kateri se ohranja zahtevana temperatura. Izdelki s tako v času dostave v izoliranem, hlajenem okolju, zaradi česar se ne pokvarijo. Transportno embalažo dostavljavec po opravljeni dostavi odnese in ne ostane pri kupcu.

28.2. PRODAJA ALKOHOLNIH PIJAČ: Mladoletnim osebam je prodaja alkoholnih pijač prepovedana. Zato mora biti kupec v času oddaje naročila polnoleten. V nasprotnem primeru ponudnik takoj odstopi od pogodbe. S strinjanjem s splošnimi pogoji, kupec potrjuje, da je starejši od 18 let. »Ministrstvo za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.«

28.3. PRAVNO OBVESTILO: Spletna trgovina mita.si in vsi podatki na njej, slike artiklov, grafični in video elementi so zaščiteni in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

29. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja

29.1. Spletna trgovina si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev poslovanja kadarkoli oziroma brez predhodnega obvestila.

29.2. Vse spremembe splošnih pogojev poslovanja so zavezujoče za kupce, zato je na strani kupca, da si spremembe splošnih pogojev poslovanja pred nakupom ogleda.

29.3. Zadnja sprememba splošnih pogoje poslovanja: 12. 12. 2022.

Vsebina strani

Iskalnik

Blagovne znamke